Jouw verhaal vertaald

Via verhalen op zoek gaan naar je innerlijke kracht

Vanuit sprookjes en verhalen komen we bij pijnlijke plekken, maar zeker ook bij vreugdevolle herinneringen. We leren op een speelse, voorzichtige wijze onszelf beter kennen; experimenteren met verschillende rollen (dader - redder - slachtoffer); trachten terug contact te krijgen met onze eigen levensgeschiedenis. Ons doel is vrijer en sterker in het leven staan.

Werkwijze: Aan de hand van verhalen en sprookjes gaan we aan de slag. Theaterwerkvormen, beweging, improvisatie, visualisatie, ... worden gebruikt binnen het kader van Interactionele vormgeving.

Doelgroep: Mannen en vrouwen die op een speelse en creatieve manier naar zichzelf willen kijken met het oog op groei en bewustwording. Er worden geen eisen gesteld aan leeftijd, achtergrond of acteerkwaliteiten.